Muudatused kooli päevakavas

Alates 1. novembrist 2021 kehtib Keila Koolis uus päevakava.

Muudatused lühendavad põhikoolis- ja gümnaasiumis õppivate noorte koolipäevi, mis omakorda annab koolivälisele elule juurde väärtuslikku aega.

Põhikooli- ja gümnaasiumimaja õppetunnid toimuvad järgnevalt:

1. tund 08.15 – 09.00

2. tund 09.10 – 09.55

3. tund 10.05 – 10.50 I söögivahetund (3.kl. ja 4.-6. klassid) 

4. tund 11.10 – 11.55 II söögivahetund (7.-9. klassid) 

5. tund 12.15 – 13.00 III söögivahetund (10.-12. klassid) 

6. tund 13.20 – 14.05

7. tund 14.15 – 15.00

8. tund 15.10 – 15.55

Pargimaja õppetunnid toimuvad järgnevalt:

1. tund 08.15 – 09.00

2. tund 09.10 – 09.55

3. tund 10.15 – 11.00

4. tund 11.20 – 12.05

5. tund 12.25 – 13.10

6. tund 13.20 – 14.05

7. tund 14.15 – 15.00

8. tund 15.10 – 15.55

Loodemaja õppetunnid toimuvad järgnevalt:

1. tund 08.30 – 9.15

2. tund 09.30 – 10.15

3. tund 10.30 – 11.15

4. tund 11.30 – 12.15

5. tund 12.30 – 13.15

6. tund 13.25 – 14.10

7. tund 14.20 – 15.05

Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on pargimajas ja põhjamajas 20 minutit ning loodemajas 15 minutit.

Söögivahetunnid on pargimajas ja loodemajas pärast 2., 3. ja 4. õppetundi ning põhjamajas pärast 3., 4. ja 5. õppetundi.