Kiirtestimine koolides

Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldus

Kiirtestimine koolides

Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. 

Esimesel kahel nädalal testivad end kõik kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle.

Pane tähele!

Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks.

Testid jagatakse tunni alguses, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest.

Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire.

 Soovitame testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 1. tunni alguses.

 Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu  PCR-testimisele.