Kas koolilõuna maitseb?

15. novembrist kuni 24. novembrini viib Daily koolitoitlustus läbi rahulolu uuringut.

Küsitluse eesmärgiks on saada enda tööle võimalikult adekvaatset hinnangut ning ootustele vastavust. Uuringu tulemusetest teavitatakse ka kooli juhtkonda.

Küsitlus on veebipõhine, vastama oodatakse kõiki õpilasi, lapsevanemaid ja koolitöötajaid.

Link küsitlusele: https://www.ankeet.ee/a/lusohe