Noorteinfo töötoad

Alates selle aasta 1. septembrist kannab Keila linn vahvat tiitlit – koolirahu pealinn.

Koolirahu pealinnaks olemine toob endaga kaasa hulga tegevusi ja sündmusi, mis kõik tuleb pika õppeaasta jooksul Keila Koolis ja noortekeskuses läbi viia.  

Nii tutvustatigi kolmapäeval, 01. detsembril Keila Kooli klassijuhatajatele noorteinfo töötubade materjale. Õpetajatele käisid rääkimas Keila Noortekeskuse noorsootöötajad Laivi Tammejuur ja Gethe Kooli.

Noorteinfo töötoad toetavad noorte üldpädevuste arengut mitteformaalse õppe kaudu ning aitavad tõsta noorte informeeritust. Lisaks aitavad töötoad arendada noorte info- ja meediakirjaoskust.

Õppeaasta lõpuni on jäänud 6 kuud ja sinna sisse mahub 11 töötuba.

Detsember

„Kuidas vägivalda ennetada“

Jaanuar

„Õige ja vale eristamine“

„Turvaliselt ja targalt nutiseadmes“

Veebruar

„Vaimne tervis“

„Tervis. Maga, söö, liigu ja mõtle paremini“

Märts

„Tõhusa õppimise nipid“

„Rahatarkuse töötuba“

Aprill

„Mõeldes karjääri planeerimise peale“

„Inspireeritud eesmärkide suunas ja tuleviku mina“

Mai

„Noorte osalus“

„Kohalikud võimalused noortele“