Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021 õppeaastaks

I KLASSI REGISTREERIMINE

Alates 2. märtsist alustame õpilaste registreerimist 1.klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku taotluse aadressil  keila.ope.ee/vastuvott või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu Keila Kooli algkoolimaja kantseleis tööpäeviti kell 8.00-16.00.

Vajalikud dokumendid:
* Lapse sünnitunnistuse / passi / ID-kaardi koopia     
* Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
* Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes)

Tervisekaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.

1. klassi registreerime Keila linna sisse kirjutatud lapsi. Muude omavalitsuste lapsi registreerime vabadele kohtadele alates 29. augustist omavalitsuste vahelise kokkuleppe alusel.

5. märtsil kell 18.00 ootame I klassi astujate vanemaid koosolekule algkoolimaja (Pargi 2) saali.
Päevakorras on kooli tutvustus, õppetöö korraldus esimestes klassides, õppetöö muusika süvaõppe-, tantsu- ja erivajadustega õpilaste klassides.

– Muusika süvaõppeklassi soovijatele toimuvad  katsed ja registreerimine 13. ja 15. aprillil kell 15.30- 17.30.

– Tantsuklassi katsed ja kooli registreerimine toimuvad 13. ja 15. aprillil kell 15.30 – 17.30.

– Logopeedi vastuvõtud toimuvad  16. märts kell 14.15-17.0021.aprillil kell 9.00-13.00 ja 14.mail kell 15.20- 18.20.

Vajalik on eelregistreerimine (tel 6755706) katsetele ja logopeedi vastuvõtule, sest iga lapse jaoks on kindel aeg.

KOOLIUUSIKUTE PÄEV  toimub 4.aprillil kell 11.00. Ootame koolitulevaid lapsi algkoolimajja koolitundi. Vanematele on infotund. Kogunemine ja registreerimine 10.45. Kaasa palume võtta harilik pliiats ja värvipliiatsid.

NB! Juhul kui meil puudub info koolituleva lapse kohta (esitamata koolivalmiduse kaart/ei ole osalenud kooliuusikute päeval/ei ole käinud logopeedi vestlusel), kutsub kool lapse koos vanemaga tutvumisvestlusele.

MUUSIKA SÜVAÕPPEKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Muusika süvaõppeklassi võetakse õpilasi vastu vastavalt musikaalsuse katsete tulemustele. Lapsed sooritavad musikaalsustunnetuse harjutustiku.

TANTSUKLASSI VASTUVÕTUTINGIMUSED

Tantsuklassi võtame vastu õpilasi, kel lisaks soovile tantsida on hea rütmitunnetus, rutiinitaluvus ja distsipliinitunne.  Registreerimispäevadel ootavad tantsuõpetajad soovijaid saali, et koos tantsida ja rütmiharjutusi teha.

MUUSIKA- JA TANTSUKLASSI VÄLJUNDIKS ON KOOLI ESINDAMINE ERINEVATEL ÜRITUSELT. See eeldab ka perede valmisolekut lapsi esinemistel saata ja hoolitseda esinemisrõivaste eest.

VÄIKEKLASSI JA ÕPIRASKUSTEGA ÕPILASTE KLASSI VASTUVÕTU TINGIMUSED

Lapsi võetakse väikeklassi ja õpiraskustega õpilaste klassi vastu vanema soovil ja spetsialistide soovitusel. Õpilastel on vajalik erispetsialisti soovitus ja vastavalt klassile koolivälise nõustamismeeskonna otsus. Vajalikku infot saab Rajaleidja nõustamiskeskusest  www.rajaleidja.ee

Hea lapsevanem, kui Te olete esitanud taotluse Keila Kooli, aga olete otsustanud, et Teie laps asub õppima mujal, siis palume meid sellest koheselt teavitada tel 675 5706.