Moodulid

Keila Kooli gümnasistidel on võimalik oma õppekava ise üles ehitada valides vastavaid mooduleid. Moodulid koosnevad kahest kursusest ning ühel õppeaastal toimub kaks moodulit. 
 
Kursuste sisu on ainekavades lahti kirjutatud. Ainekavad avanevad gümnaasiumi õppekava alt. 
 
 
 
Translate »