Moodulid

Keila Kooli gümnasistidel on võimalik oma õppekava ise üles ehitada valides vastavaid mooduleid. Moodulid koosnevad neljast kursusest ning toimuvad esimesel või teisel poolaastal. 
 
Kursuste sisu on ainekavades lahti kirjutatud. Ainekavad avanevad gümnaasiumi õppekava alt. 
 
 
 
Translate »