Põhiväärtused

Moto: Õpime elule!

Visioon: Oleme püsiväärtusi austav, uuendusmeelne ja elukestvalt õppiv kool.

Missioon: Keila Kooli lõpetaja on laia silmaringiga, ettevõtlik, eetiliselt käituv, elurõõmus ja toimetulev  maailmakodanik.

Põhiväärtused:

  • Austus ja hoolivus: lugupidamine iseenda ja teiste suhtes; kodanikujulgus; mitmekesisuse austamine, sallivus; keskkonnasäästlikkus; koostööoskus
  • Haritus: teadmiste omandamine ning soov teha head enda ja tuleviku jaoks; eduelamused oskuste rakendamisel; maailma mõistmine
  • Kaasaegsus: uuendusmeelsus, avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega
  • Kultuuriteadlikkus: rahvuslik mälu ja identiteet, traditsioonid, kultuurilembus
  • Elurõõm ja tervislikud eluviisid

Üldeesmärk: Pakkuda õppijatele mitmekülgseid, võimetekohaseid ja konkurentsivõimelisi arenguvõimalusi eneseteostust võimaldavas kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas.


Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Translate »