KOOLIKORRALDUS

Keila Kool koosneb kolmest majast: Põhjamaja (Ehitajate tee), Pargimaja ja Loodemaja (Pargi tänav). Täpsemalt vaata lehelt KONTAKT.

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid
I trimester 01.09.21 – 29.11.2021
II trimester 30.11.21 – 15.03.2022
III trimester 16.03.22 – 13.06.2022
(hinded välja 08.06)

2021/2022 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 22.10.2021
II õppeperiood 01.11. – 22.12.2021
III õppeperiood 10.01. – 25.02.2022
IV õppeperiood 07.03. – 22.04.2022
V õppeperiood 02.05. – 13.06.2022

2021/2022 vaheajad

25.10 – 31.10.21 sügisvaheaeg
23.12.21 – 09.01.22 jõuluvaheaeg
28.02 – 06.03.22 talvevaheaeg
25.04 – 01.05.22 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass
14.06. – 31.08.22 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

periood1 tund nädalas2 tundi nädalas3 tundi nädalas4 tundi nädalas5 tundi nädalas
I01.09.2021-13.06.202201.09.2021- 26.01.202201.09.2021- 29.11.202101.09.2021- 06.11.202101.09.2021- 19.10.2021
 (35t)(35t)(35t)(35t)(35t)
II 27.01.2022- 13.06.202230.11.2021-15.03.202208.11.2021 26.01.202220.10.2021- 13.12.2021
  (35t)(35t)(35t)(35t)
III  16.03.2022- 13.06.202227.01.2022- 04.04.202214.12.2021- 16.02.2022
   (35t)(35t)(35t)
IV   05.04.2022- 13.06.202217.02.2022- 14.04.2022
    (35t)(35t)
V    18.04.2022- 13.06.2022
     (35t)

12. klassi RIIGIEKSAMID

Eesti keele riigieksam 25.04 kell 10:00 
Eesti keel teise keelena, kirjalik 27.04 kell 10:00 
Eesti keel teise keelena, suuline 28.-29.04 ja 02.05 
Inglise keele riigieksam kirjalik 03.05 kell 10:00 
Inglise keele riigieksam suuline 04.-06.05 ja 09.05 
Matemaatika riigieksam 20.05 kell 10:00 
Gümnaasiumi koolieksam 03.06 kell 12:00

9. klassi LÕPUEKSAMID

Eesti keele lõpueksam 30.05 kell 10:00-13:00 
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 31.05 
Eesti keel teise keelena (suuline) 31.05-2.06 
Matemaatika lõpueksam 06.06 kell 10:00-13:00 
Lõpueksam valikaines 14.06 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 14.-16.06)

8. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 30.05.2022

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuvad …

Põhikooli lõpuaktused toimuvad teisipäeval, 21. juunil. 

Gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad kolmapäeval, 22. juunil.

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktused toimuvad kolmapäeval, 22. juunil.

Õppeaastaks 2021/22 on planeeritud järgmised õppenõukogud

  • 6. jaanuar (dokumentatsioon, töökorraldus)
  • 9. juuni (üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
  • 17. juuni (lõpuklasside lõpetamine)
  • 31. august (õppeaasta lõpetamine)

Kõik õppenõukogud toimuvad Keila Kooli põhjamaja aulas.

Translate »