KOOLIKORRALDUS

Keila Kool koosneb kolmest majast: Põhjamaja (Ehitajate tee), Pargimaja ja Loodemaja (Pargi tänav). Täpsemalt vaata lehelt KONTAKT.

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid
I trimester 01.09.22 – 29.11.2022
II trimester 30.11.22 – 14.03.2023
III trimester 15.03.23 – 13.06.2023
(hinded välja 08.06)

2022/2023 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 21.10.2022
II õppeperiood 31.10. – 21.12.2022
III õppeperiood 09.01. – 24.02.2023
IV õppeperiood 06.03. – 21.04.2023
V õppeperiood 01.05. – 14.06.2023

2022/2023 vaheajad

24.10 – 30.10.22 sügisvaheaeg
22.12.22 – 08.01.23 jõuluvaheaeg
27.02 – 05.03.23 talvevaheaeg
24.04 – 30.04.23 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass
15.06. – 31.08.23 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

12. klassi RIIGIEKSAMID

Eesti keele riigieksam 24.04.23 kell 10:00
Eesti keel teise keelena, kirjalik 25.04.23 kell 10:00
Eesti keel teise keelena, suuline 25.-28.04.23
Inglise keele riigieksam kirjalik 02.05.23 kell 10:00
Inglise keele riigieksam suuline 02.-05.05.23 ja 08.05.23
Matemaatika riigieksam 17.05.23 kell 10:00
Gümnaasiumi koolieksam 02.06 kell 10.00

9. klassi LÕPUEKSAMID

Eesti keele lõpueksam 02.06.23 kell 10:00-13:00 
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 26.05.23 
Eesti keel teise keelena (suuline) 26.05 ja 29.05-30.05.23 
Matemaatika lõpueksam 07.06.23 kell 10:00-13:00 
Lõpueksam valikaines 12.06.23 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 12.-14.06.23)

8. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 29.05.2023

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuvad 14.06.23

Põhikooli lõpuaktused toimuvad kolmapäeval, 21. juunil kell 11.00 (9.b, 9.d, 9.e, 9.f) ja kell 16.00 (9.a, 9.g, 9.c, 9,h, 9.l ).

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub neljapäeval, 22. juunil kell 13.00.

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktus toimub neljapäeval, 22. juunil kell 17.00.

Õppeaastaks 2022/23 on planeeritud järgmised õppenõukogud

  • 22. detsember 2022 (dokumentatsioon, töökorraldus)
  • 9. juuni 2023 (üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
  • 16. juuni 2023 (lõpuklasside lõpetamine)
  • 31. august 2023 (õppeaasta lõpetamine)

Kõik õppenõukogud toimuvad Keila Kooli põhjamaja aulas.

Translate »