KOOLIKORRALDUS

Keila Kool koosneb kolmest majast: Põhjamaja (Ehitajate tee), Pargimaja ja Loodemaja (Pargi tänav). Täpsemalt vaata lehelt KONTAKT.

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid
I trimester 01.09.23 – 29.11.2023
II trimester 30.11.23 – 13.03.2024
III trimester 14.03.24 – 12.06.2024
(hinded välja 07.06)

2023/2024 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 20.10.2023
II õppeperiood 30.10. – 20.12.2023
III õppeperiood 08.01. – 23.02.2024
IV õppeperiood 04.03. – 19.04.2024
V õppeperiood 29.04. – 12.06.2024

2023/2024 vaheajad

23.10 – 29.10.23 sügisvaheaeg
21.12.23 – 07.01.24 jõuluvaheaeg
26.02 – 03.03.24 talvevaheaeg
22.04 – 28.04.24 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass
13.06. – 31.08.24 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

periood
1 tund nädalas
2 tundi nädalas
3 tundi nädalas
4 tundi nädalas
5 tundi nädalas
I
01.09.2023-12.06.2024
01.09.2023- 25.01.2024
01.09.2023- 29.11.2023
01.09.2023- 08.11.2023
01.09.2023- 19.10.2023
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
II
 
26.01.2023- 12.06.2024
30.11.2023-13.03.2024
09.11.2023- 25.01.2024
20.10.2023- 14.12.2023
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
III
  
14.03.2024- 12.06.2024
26.01.2024- 04.04.2024
13.12.2023- 19.02.2024
(35t)
(35t)
(35t)
IV
   
05.04.2024- 12.06.2024
20.02.2024- 16.04.2024
(35t)
(35t)
V
    
17.04.2024- 12.06.2024
(35t)
  1. 12. klassi RIIGIEKSAMID

Eesti keele riigieksam 22.04.24 kell 10:00

Eesti keel teise keelena, kirjalik 23.04.24 kell 10:00

Eesti keel teise keelena, suuline 23.-26.04.24

Inglise keele riigieksam kirjalik 02.05.24 kell 10:00

Inglise keele riigieksam suuline 02.-03.05.24 ja 06.-07.05.24

Matemaatika riigieksam 23.05.23 kell 10:00

Gümnaasiumi koolieksam 31.05.24 kell 10.00

  1. 9. klassi LÕPUEKSAMID

Eesti keel teise keelena (kirjalik) 20.05.24

Eesti keel teise keelena (suuline) 20.05-22.05.24

Eesti keele lõpueksam 31.05.24 kell 10:00-13:00 

Matemaatika lõpueksam 06.06.24 kell 10:00-13:00 

Lõpueksam valikaines 12.06.24 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 12.-14.06.24)

  1. 8. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 27.05.2024

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuvad 12.06.24

Põhikooli lõpuaktused toimuvad neljapäeval, 20. juunil kell 11.00 (9.a, 9.e, 9.f, 9.i/9.j ,9.h, 9.c) ja kell 16.00 (9.b, 9.g, 9.d, 9.l)

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub reedel, 21. juunil kell 13.00.

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktus toimub reedel, 21. juunil kell 17.00.

Õppeaastaks 2023/24 planeeritud õppenõukogud on nähtavad üldtööplaanist!

Translate »