KOOLIKORRALDUS

Keila Kool koosneb kolmest majast: Põhjamaja (Ehitajate tee), Pargimaja ja Loodemaja (Pargi tänav). Täpsemalt vaata lehelt KONTAKT.

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid
I trimester 01.09.23 – 29.11.2023
II trimester 30.11.23 – 13.03.2024
III trimester 14.03.24 – 12.06.2024
(hinded välja 07.06)

2023/2024 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 20.10.2023
II õppeperiood 30.10. – 20.12.2023
III õppeperiood 08.01. – 23.02.2024
IV õppeperiood 04.03. – 19.04.2024
V õppeperiood 29.04. – 12.06.2024

2023/2024 vaheajad

23.10 – 29.10.23 sügisvaheaeg
21.12.23 – 07.01.24 jõuluvaheaeg
26.02 – 03.03.24 talvevaheaeg
22.04 – 28.04.24 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass
13.06. – 31.08.24 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

periood
1 tund nädalas
2 tundi nädalas
3 tundi nädalas
4 tundi nädalas
5 tundi nädalas
I
01.09.2023-12.06.2024
01.09.2023- 25.01.2024
01.09.2023- 29.11.2023
01.09.2023- 08.11.2023
01.09.2023- 19.10.2023
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
II
 
26.01.2023- 12.06.2024
30.11.2023-13.03.2024
09.11.2023- 25.01.2024
20.10.2023- 14.12.2023
(35t)
(35t)
(35t)
(35t)
III
  
14.03.2024- 12.06.2024
26.01.2024- 04.04.2024
13.12.2023- 19.02.2024
(35t)
(35t)
(35t)
IV
   
05.04.2024- 12.06.2024
20.02.2024- 16.04.2024
(35t)
(35t)
V
    
17.04.2024- 12.06.2024
(35t)
  1. klassi RIIGIEKSAMID

Eesti keele riigieksam 22.04.24 kell 10:00

Eesti keel teise keelena, kirjalik 23.04.24 kell 10:00

Eesti keel teise keelena, suuline 23.-26.04.24

Inglise keele riigieksam kirjalik 02.05.24 kell 10:00

Inglise keele riigieksam suuline 02.-03.05.24 ja 06.-07.05.24

Matemaatika riigieksam 23.05.23 kell 10:00

Gümnaasiumi koolieksam 31.05.24 kell 10.00

 

  1. klassi LÕPUEKSAMID

Eesti keel teise keelena (kirjalik) 20.05.24

Eesti keel teise keelena (suuline) 20.05-22.05.24

Eesti keele lõpueksam 31.05.24 kell 10:00-13:00 

Matemaatika lõpueksam 06.06.24 kell 10:00-13:00 

Lõpueksam valikaines 12.06.24 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 12.-14.06.24)

 

  1. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 27.05.2024

 

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuvad 12.06.24

Põhikooli lõpuaktused toimuvad neljapäeval, 20. juunil kell 11.00 ja kell 16.00.

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub reedel, 21. juunil kell 13.00.

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktus toimub reedel, 21. juunil kell 17.00.

Õppeaastaks 2023/24 planeeritud õppenõukogud on nähtavad üldtööplaanist!

Translate »