KOOLIKORRALDUS

Keila Kool koosneb kolmest majast: Põhjamaja (Ehitajate tee), Pargimaja ja Loodemaja (Pargi tänav). Täpsemalt vaata lehelt KONTAKT.

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid
I trimester 01.09.22 – 29.11.2022
II trimester 30.11.22 – 14.03.2023
III trimester 15.03.23 – 13.06.2023
(hinded välja 08.06)

2022/2023 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 21.10.2022
II õppeperiood 31.10. – 21.12.2022
III õppeperiood 09.01. – 24.02.2023
IV õppeperiood 06.03. – 21.04.2023
V õppeperiood 01.05. – 13.06.2023

2022/2023 vaheajad

24.10 – 30.10.22 sügisvaheaeg
22.12.22 – 08.01.23 jõuluvaheaeg
27.02 – 05.03.23 talvevaheaeg
24.04 – 30.04.23 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass
14.06. – 31.08.23 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

12. klassi RIIGIEKSAMID

Eesti keele riigieksam 24.04.23 kell 10:00
Eesti keel teise keelena, kirjalik 25.04.23 kell 10:00
Eesti keel teise keelena, suuline 25.-28.04.23
Inglise keele riigieksam kirjalik 02.05.23 kell 10:00
Inglise keele riigieksam suuline 02.-05.05.23 ja 08.05.23
Matemaatika riigieksam 17.05.23 kell 10:00
Gümnaasiumi koolieksam 02.06 kell 10.00

9. klassi LÕPUEKSAMID

Eesti keele lõpueksam 02.06.23 kell 10:00-13:00 
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 26.05.23 
Eesti keel teise keelena (suuline) 26.05 ja 29.05-30.05.23 
Matemaatika lõpueksam 07.06.23 kell 10:00-13:00 
Lõpueksam valikaines 12.06.23 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 12.-14.06.23)

8. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 29.05.2023

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuvad 13.06.23

Põhikooli lõpuaktused toimuvad kolmapäeval, 21. juunil.

Gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad neljapäeval, 22. juunil.

Mittestatsionaarse õppe lõpuaktused toimuvad neljapäeval, 22. juunil.

Õppeaastaks 2022/23 on planeeritud järgmised õppenõukogud

  • 22. detsember 2022 (dokumentatsioon, töökorraldus)
  • 9. juuni 2023 (üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
  • 16. juuni 2023 (lõpuklasside lõpetamine)
  • 31. august 2023 (õppeaasta lõpetamine)

Kõik õppenõukogud toimuvad Keila Kooli põhjamaja aulas.

Translate »