Keila Kool

Keila koolihariduse lugu algas aastast 1691. On teada, et esimene Keila köster-koolmeister oli Elias Packel, kelle käe all õppisid lapsed lugemist, katekismust ja kirikulaule.

1867. aastat loetakse Keila järjepideva hariduse andmise alguseks. Esialgu oli koolis kaheksa õpilast, seitse poissi ja üks tüdruk. Koolis käidi kaks päeva nädalas ja kool oli 2-klassiline.

Täna on Keila Kool kõige suurem üldhariduslik kool Eestis.
2022. aasta 1. septembri seisuga on kooli nimekirjas 1617 õpilast. Koos mittestatsionaarsete õpilastega on õppijaid kokku 1714.
Alates septembrist 2022 juhib Keila Kooli direktor Martin Öövel.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

 

Translate »