ÕPILASPILET

2024/25. õppeaastal sisseastuvatele 1. klassi õpilastele tellib elektroonilise õpilaspileti kool. Õpilane saab esmakordse õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul esimesel koolipäeval.

Translate »