ÕPILASPILET

Õpilaspileti kasutamise ja asendamise juhend Keila Koolis

Õpilaspileti esmase väljaandmise kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega 13.08.2010 nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm”.

Käesolev juhend on koostatud sama määruse §2 lg 4 ja §6 lg 1 p 1 alusel.

Õpilaspilet on üldhariduskooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

Keila Kooli õpilane kohustub:
-hoidma hoolikalt oma õpilaspiletit;
-kandma seda kaasas igal koolipäeval;
-mitte lõhkuma / rikkuma õpilaspiletit;
-kasutama seda isiklikult ja mitte andma teiste õpilaste / täiskasvanute kasutusse;
-kasutama õpilaspiletit ainult selleks ettenähtud eesmärkidel;
-teatama koheselt õpilaspileti kadumisest / hävimisest vastavalt algkoolimaja juhiabile,  põhikooli- ja gümnaasiumimaja infolauda või mittestatsionaarse õppe õppejuhile;
-korvama õpilaspileti asendamisega tekkinud kulud.

Õpilaspileti plangi esiküljele kantakse alljärgnevad andmed:
-kooli nimi;
-õpilaspileti number;
-õpilase ees- ja perekonnanimi;
-õpilase isikukood;
-õpilaspileti kehtivusaeg.

Õpilaspiletil on selle omaniku foto.

Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti.

Magnetkaardi soetamiseks:
-õpilane või tema esindaja vormistab kirjaliku avalduse Keila Kooli direktorile  ning esitab selle Keila Kooli Ehitajate tee 1 asuva koolimaja infolauda;
-raamatupidaja saadab arve avaldusel märgitud e-posti aadressile 2 tööpäeva jooksul;
-õpilane või õpilase seaduslik esindaja tasub arve Keila Hariduse SA pangakontole, mis on märgitud arve jaluses;
-peale arve tasumist Keila Hariduse SA pangakontole tellib infolaua töötaja esitatud avaldusel märgitud õpilasele õpilaspileti;
-õpilaspilet saabub Keila Kooli Ehitajate tee 1 koolimaja infolauda 5 tööpäeva jooksul peale arvel oleva summa laekumist Keila Hariduse SA pangakontole;
-infolaua töötaja annab uue õpilaspileti õpilasele või õpilase seaduslikule esindajale.

 

2.      Põhikooli- ja gümnaasiumimaja statsionaarse õppe õpilaste õpilaspiletid

Keila Kooli poolt välja antavad õpilaspiletid on magnetkaardid. Magnetkaardid omavad lisaks eelpool nimetatule veel täiendavaid funktsioone.
Keila Kooli põhikooli- ja gümnaasiumimajas on õpilaspiletiga õpilasel võimalik:
-siseneda Ehitajate tee 1 koolimajja peauksest koolimaja lahtioleku aegadel;
-kasutada Ehitajate tee 1 koolimajas õpilase isiklikku garderoobikappi;
-arveldada Ehitajate tee 1 koolimaja sööklas koolilõuna eest (vastavalt eraldi kehtestatud korrale);
-laenutada raamatuid Keila Kooli raamatukogus;
-teised võimalikud kasutusvaldkonnad.

2.1. Kadunud, hävinud, rikutud või varastatud õpilaspileti asendamise kord

Kui õpilase õpilaspilet on kadunud, hävinud, rikutud või varastatud, siis peab õpilane või õpilase seaduslik esindaja soetama uue õpilaspileti.
Uue õpilaspileti soetamiseks:
-õpilane või tema esindaja vormistab kirjaliku avalduse (leitav lehekülje alguses) Keila Kooli direktorile kaotatud õpilaspileti kohta ning esitab selle Keila Kooli Ehitajate tee 1 asuva koolimaja infolauda;
-infolaua töötaja tühistab kaotatud õpilaspileti õigused kaardisüsteemis vastavalt õpilaspileti kasutusvaldkondadele (garderoobikapp, uste ligipääsud, söökla arveldused jms);
-infolaua töötaja väljastab vajadusel õpilaspileti duplikaadi avalduse blanketi või avalduse esitaja leiab blanketi Keila Kooli kodulehelt Keila Kool – Õpilaspilet;
-raamatupidaja saadab arve avaldusel märgitud meiliaadressile 2 tööpäeva jooksul;
-õpilane või õpilase seaduslik esindaja tasub arve Keila Hariduse SA pangakontole, mis on märgitud arve jaluses;
-peale arve tasumist Keila Hariduse SA pangakontole tellib infolaua töötaja esitatud avaldusel märgitud õpilasele uue õpilaspileti;
-õpilaspilet saabub Keila Kooli Ehitajate tee 1 koolimaja infolauda 5 tööpäeva jooksul peale arvel oleva summa laekumist Keila Hariduse SA pangakontole;
-infolaua töötaja annab uue õpilaspileti õpilasele või õpilase seaduslikule esindajale.

3.      Põhikooli- ja gümnaasiumimaja mittestatsionaarse õppe õpilaste õpilaspiletid

Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor. Õpilaspilet kinnitatakse direktori allkirja ja kooli pitseriga.

Õpilaspileti plangi esiküljele kantakse alljärgnevad andmed:
-kooli nimi;
-õpilaspileti number;
-õpilase ees- ja perekonnanimi;
-õpilase isikukood;
-õpilaspileti kehtivusaeg.

Õpilaspiletil on selle omaniku foto.
Väljaantud õpilaspiletid registreerib põhikooli- ja gümnaasiumimaja juhiabi.  Õpilaspiletite väljaandja peab arvestust õpilaspiletite väljastamise üle.     
Õpilaspileti kehtivuse tähistab väljaandja õpilaspiletile vastava õppeaasta lisamisega.
Õpilaspileti pikendamise eest vastutab õpilane või tema seaduslik esindaja.
Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud õpilaspileti.

3.1.Kadunud, hävinud, rikutud või varastatud õpilaspileti asendamise kord

Kui õpilase õpilaspilet on kadunud, hävinud, rikutud või varastatud, siis peab õpilane soetama uue õpilaspileti.
Uue õpilaspileti soetamiseks:
-õpilane või tema seaduslik esinadaja vormistab kirjaliku avalduse (leitav lehekülje alguses) Keila Kooli direktorile kaotatud õpilaspileti kohta ning esitab selle mittestatsionaarse õppe õppejuhile;
-õppejuht väljastab õpilaspileti duplikaadi 5 tööpäeva jooksul.

Translate »