Vastuvõtt 2.-9. klassi

Keila Kooli võtame vastu eelisjärjekorras Keila linna lapsi. Vabade kohtade olemasolul ka lapsi teistest omavalitsustest.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem taotluse: Kooli astumise taotlus.
Palun tutvuda kooli kodukorraga: Keila Kooli kodukord
Taotlust saab täita ka Keila Kooli algkoolimaja büroos (2.-3. klass) ning põhikooli- ja gümnaasiumimaja büroos (4.-9. klass) tööpäeviti kell 8.00-16.00.

2.-9. klassi astumiseks on vaja lisaks alljärgnevaid dokumente:

– 2.-3. klassi lastel dokumendifoto õpilaspileti jaoks
– Õpilase isikut tõendava dokumendi koopia (originaaldokument peab kaasas olema)
– Lapsevanema või hooldaja isikut tõendava dokumendi koopia (originaaldokument peab kaasas olema)
– Klassitunnistus
– Väljavõte õpilasraamatust
– Väljavõte tervisekaardist
– Elukoha tõend (saab välja printida riik.ee lehelt)

Keila Koolis õpetatakse matemaatikat ja eesti keelt diferentseeritult.  7.-9. klassi vastuvõtmisel testitakse õpilast matemaatikas ja eesti keeles tasemerühma määramiseks.
Lisainfot diferentseerimise kohta saab Õppeinfo lehelt.

Kooli astumise taotluse vorm: Kooli astumise taotlus

Translate »