JUHTKOND

Martin Öövel
direktor
telefon: 6755 700
e-post: direktor[@]keilakool.ee 
vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega e-kirja teel


Ahti Noor
gümnaasiumi õppealajuhataja
telefon: 6755 704
e-post: ahti.noor[@]keilakool.ee
vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega e-kirja teel

Karoline Säde
8.-9. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 700
e-post: karoline.sade[@]keilakool.ee 
vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega e-kirja teel

Birge Kanne
5.-7. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 705
e-post: birge.kanne[@]keilakool.ee 
vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega e-kirja teel 

Kaja Peetris
1.-4. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 740
e-post: kaja.peetris[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: K 14:00-16:00 (eelregistreerimine e-kirja teel)

Ebelii Barndõk
1.- 4. klasside õppealajuhataja
telefon: 6755 740

vastuvõtuaeg:(eelregistreerimine e-kirja teel)

Julia Guljajeva
Loodemaja õppetöökorraldaja
julia.guljajeva@keilakool.ee
telefon: 6044 113
vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega e-kirja teel
 
Inna Õunapuu
Loodemaja huvijuht
telefon: 6044 113

vastuvõtuaeg: T 12:00-14:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)

Kai Rääst
mittestatsionaarse õppe õppealajuhataja
telefon: 6755 709
e-post: kai.raast[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: T 14:00-15:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)

Maria Kasepalu
huvijuht 10.-12. klassis
telefon: 
e-post: maria.kasepalu@keilakool.ee
vastuvõtuaeg: (eelregistreerimine e-meilitsi)

Sigrid Oras
telefon: 6755 700
huvijuht 4.- 9. klass
e-post: sigrid.oras[@]keilakool.ee
vastuvõtuaeg: E 13:00-14:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)

Marion Nordström
huvijuht 1.- 4. klassis

vastuvõtuaeg: E 13:00- 14:00 (eelregistreerimine e-meilitsi)

Marge Kannel
õpetajate esindaja
Translate »