HUVIRINGID

Huviringide tutvustused

Läbi TORE ringi mänguliste tegevuste õpib noor
 – kuidas olla edukas ja igapäevaselt toimetulev,
 – paremat suhtlemisoskust ja- julgust,
 – tundma ja kontrollima paremini oma tundemaailma,
 – kujundama eneseväljendusoskust,
 – arendama ja austama iseend,
 – eluterveid väärtusi,
 – olema parem sõber ja klassikaaslane.

TORE ring sobib kõigile alates 4. klassist. Ringitundide info avaldatakse peagi.

Rohkem infot MTÜ Noorteühing TORE kohta www.tore.ee

Translate »