Õpilasesindus

Keila Kooli õpilasesindus on aktiivsete 1.-12.klasside õpilaste ühendus, mille eesmärgiks on esindada õpilaste arvamusi ning muuta igapäevast koolielu omanäolisemaks ning elavamaks. Õpilasesindus on õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesindus teeb koostööd õpetajate ning kooli juhtkonnaga, kus toimub info vahetamine, omavahelise diskussiooni arendamine, õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine, õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine, õpimotivatsiooni tõstmine, vajadusel osalemine õppenõukogu töös.

Õpilasesinduse liikmed valitakse koolisisestel valimistel hiljemalt 20.septembriks eraldi 1.-3.klasside ja 4.-8.klasside õpilaskonna poolt.

9.-12.klassi õpilased saavad ÕE liikmeks sooviavalduse alusel.

Keila Kooli õpilasesinduse 9.-12.klasside osa koosneb 3-st meeskonnast:

  • kooli sündmuste korraldamine (erinevad teemapäevad, diskod, show´d, aktused, kontserdid, õpilaste õigusted, mured, olmeprobleemid jne)
  • kooliraadio HUGO
  • õpilasesinduse blogi Netikeko.

Igal grupil on oma eestvedaja ning tugiõpetaja. Õpilasesinduse liige võib korraga kuuluda ka mitmesse meeskonda. Kogu tegevust koordineerivad president ja asepresident, kes koos meeskonnajuhtidega moodustavad õpilasesinduse juhatuse.  Igal sügisel valitakse nendele ametipostidele uued inimesed.

  • President: Laur Maide
  • Asepresident: Helena Erm
  • Sündmuste juht: Marie Toht
  • Kooliraadio juht:  Marie Helene Eensalu
  • Blogijuht: 

 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Translate »