Klassivanemate koolituspäev

Selleks, et saada targaks, tuleb õppida. Selleks, et osata teisi juhtida, peab esmalt õppima ennast juhtima ja alles siis saab asuda teisi organiseerima. Kooli sündmuste korraldamine ning läbiviimine ongi üks suur masside juhtimine.

Just seetõttu kogunesid Keila Kooli 49 klassivanemat 13. jaanuaril Keila noortekeskusesse õppepäevale.

5.-9. klassides õppivaid noori juhendasid kooli huvijuht Sigrid Oras ja noortekeskuse noorsootöötaja Laivi Tammejuur. Otsiti ühiseid väärtusi ning keskenduti koostööle. Läbi erinevate mängude ja grupitööde lihviti omadusi, mis aitavad tulevikus olla julgemad, sihikindlamad, loovamad.

Kevadel toimub Koolirahu raames pereõhtu, mille eestvedajateks saavad olema värskelt koolitatud klassivanemad. Mida teha, kuidas teha, kus teha? Nendele küsimustele otsiti juba nüüd vastuseid.

Kooli huvijuhi Sigrid Orase pilgu läbi oli koolitus hästi ajastatud ning kõik asjad toimisid. “Päev sujus üle ootuste hästi. Ilmselt mängis oma rolli ka see, et noored olid äsja naasnud koolivaheajalt, nad olid puhanud ja uute ideedega. Ka mina sain sealt inspiratsiooni edaspidiseks.“

Õppepäevaga jäid rahule ka noored ise. Küsimusele, mida täna õppisid, tuli hulganisti positiivset tagasisidet. Oskust töötada rühmas ja enda päeva planeerida, julgust teiste ees esineda, mõistmist, et ka minu arvamus on tähtis – just sellised vastused tekitasid korraldajatele kõige rohkem rõõmu.

Nagu ütleb rahvatarkus – raske õppustel, kerge lahingus.

Loodame siis, et kevadise pereõhtu korraldamine ei valmista noortele klassivanaematele enam suurt peavalu ega magamata öid.