Geneetika õppepäev

Esmaspäeval, 14. märtsil käisid Keila Kooli gümnasistid geneetika õppepäevadel Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis.

Õpilased said oma teadmisi rakendada ja uusi oskusi omandada kahes töötoas: kriminalistika ja HIV retseptori.

Kriminalistika töötoas uuriti, millise kahtlusaluse DNA kattus sündmuskohalt leitud DNA-ga ning HIV retseptori töötoas said õpilased teada, kas on HIV retseptori suhtes homosügoodid või heterosügoodid. Õpiti pipeteerima, DNA-d paljundati PCR meetodil ja kasutati ka geelelektroforeesi. 

Liina Inno, Keila Kooli bioloogiaõpetaja