Inglise keele ainevõistlus

Kurtna Koolis toimus 7. klasside inglise keele ainevõistlus teemal “Mille poolest on UK kuulus?” Sel korral toimus võistlus GPS-mänguna.

Keila koolist osales kaks 3-liikmelist võistkonda ja üks nendest pälvis II koha.

II KOHT

Tüdrukute võistkond: Mariann Reis (7. b klass), Maria Nicole Garanža (7. b klass) ja Kristina Kuriks (7.d klass).

Palju õnne!

Aitäh osalejatele, aitäh õpetaja Anni Toomile!

Ainevõistlusel osalejad koos õpetaja Anni Toomiga