Tähelepanu, kooliuusikute vanemad!

1. märtsist algas õpilaste registreerimine 1. klassidesse.

Muusika süvaõppeklassi ja tantsuklassi soovijatele toimuvad katsed:

  • 7. juunil kell 14.00 – 17.30 
  • 8. juunil kell 14.00 – 17.30

Täpsemat infot vastuvõtu tingimuste kohta saab lugeda kooli kodulehelt.