10.-14. oktoobril hõimunädala tähistamine

15. oktoobril on hõimupäev. Riikliku tähtpäevana on hõimupäev ühelt poolt Eesti omanäolise rahvusliku omakultuuri päev, teisalt aga pühendatud soome-ugri rahvaste sidemetele ja koostööle. Selle puhul tähistatakse Keila Koolis 10.-14. oktoobril hõimunädalat, mille raames pööratakse eesti keele tundides tähelepanu meie sugulasrahvastele ja -keeltele: otsitakse nende kohta infot, kuulatakse sugulaskeeltes muinasjutte, tehakse loomingulisi ülesandeid ja palju muud, et hõimurahvaid meeles hoida. Osalevad kõik põhjamaja õpilased eesti keele tundide raames. Allpool on fotodena näited 9.a klassi loovtöödest, mis hõimunädala raames valmisid.

Rohkem infot hõimupäeva ja meie sugulaskeelte kohta leiab www.fennougria.ee

Humanitaarainete õppetool