Kehalisekasvatuse õpetajatele sisekoolitus sulgpallis

Kehalisekasvatuse tundide mitmekesistamiseks toimus 25.oktoobril Keila Kooli kehalisekasvatuse õpetajatele sisekoolitus sulgpallis, mille viis läbi Jaanus Väljamäe.