Postimehe koolide edetabel

Iga-aastaselt meedias ilmuv koolide edetabel moodustatakse kõigi Eesti gümnaasiumite riigieksamite tulemuste põhjal. Kuigi vastav andmestik kätkeb endas ainult väikest osa koolist toimuvast, on tegu siiski laiemale üldsusele ühtselt arusaadava mõõdikuga.

On oluline teadvustada, et pingereas olevad koolid ei „võistle“ siiski päris ühtsetel alustel, vaid neid on võimalik jagada järgnevateks kategooriateks:

1.    Valitud õpilastega koolid (nn G5 + erakoolid) e. nn eliitkoolid.

2.    Piirkonnakoolid

3.  Mittestatsionaarse õppega koolid, kus õpivad õpilased, kes on statsionaarse õppe erinevatel põhjustel, kuid ennekõike tulemuslikkuse vähesuse tõttu pooleli pidanud jätma.

Keila Kool on piirkonnakool, mille osaks on ka mittestatsionaarne õpe. Kaasnevalt on Keila Kooli paiknemine statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe keskmiseks. See omakorda tekitab iga-aastaselt olukorda, kus kooli statsionaarse õppe sooritust kuvatakse koos madalama mittestatsionaarse õppe sooritusega. Sealjuures on oluline märkida, et Keila mittestatsionaarne õpe on teiste mittestatsionaarse õppega õppeasutuste võrdluses heal tasemel.

2022. aasta Postimehe artiklis avaldatud koolide pingereas oli Keila Kooli kohaks: 56. koht, sest valemi alusel arvutatud tulemuste keskmine andis 154,8 punkti, mis toimus kahe õppeliigi liitmise läbi. Eraldiseisvana on aga tulemused järgnevad:

Stats60,851,753,7166,2
MS48,425,615,689,6

Eeltoodust lähtuvalt on eksitav meedias toodu, mis võimaldab laiemal üldsusel anda hinnangu Keila gümnaasiumiõppele. Keila Kooli statsionaarse õppe soorituste koond (166,2 punkti) paigutaks kooli pingereas 14 koha võrra kõrgemale e. 44. kohale.

KohtKooli nimiEesti.kIngl.kMat.Kokku
41.Tallinna Järveotsa Gümnaasium51,763,953,6169,2
42.Rakvere Gümnaasium53,163,951,8168,8
43.Tallinna Tehnika­­gümnaasium52,756,558,6167,8
44.Keila Kooli statsionaarne õpe60,851,753,7166,2
45.Tallinna Kuristiku Gümnaasium56,858,250,5165,5
46.Kiili Gümnaasium55,96346,2165,1
47.Noarootsi Gümnaasium52,557,552,9162,9
48.Tallinna Mustamäe Gümnaasium41,158,761,6161,4
49.Hiiumaa Gümnaasium61,85840,8160,6
50.Kadrina Keskkool49,859,251,6160,6

Mittestatsionaarse õppega õppeasutuste riigieksamite tulemite edetabel:

1Tartu Täis­kasvanute Gümnaasium108,9
2Tallinna Vanalinna Täis­kasvanute Gümnaasium103,8
3Viljandi Täis­kasvanute Gümnaasium101,4
4Tartu Kutse­haridus­keskus98,8
5Keila Kooli mittestatsionaarne õpe89,6
6Pärnumaa Kutse­haridus­keskus89,6
7Rakvere Ametikool84,2
8Tallinna Polütehnikum84
9Haapsalu Kutse­haridus­keskus81,4
10Jõgeva Täis­kasvanute Keskkool81
11Tallinna Täis­kasvanute Gümnaasium80,7
12Pärnu Täis­kasvanute Gümnaasium80,7
13Tallinna Tööstus­haridus­keskus79,2
14Järvamaa Kutse­haridus­keskus74,5
15Viljandi Kutse­õppe­keskus70,4
16Võrumaa Kutse­haridus­keskus68,3
17Kohtla-Järve Täis­kasvanute Gümnaasium67,2
18Valga Kaugõppe­­gümnaasium66,4
19Tallinna Teeninduskool65,1
20Valgamaa Kutse­õppe­keskus64,2
21Kehtna Kutse­haridus­keskus57,9
22Ida-Virumaa Kutse­haridus­keskus57,5