Koolitus pargimaja õpilastele

Politsei- ja Piirivalveameti merevalve ja patrulligrupi liikmeid tutvustasid jääennetust ja ohutust pargimaja ōpilastele.

Koolitus sisaldas: 1. Tutvustamine ohtudest jääl. 2. Tegutsemine õnnetusjuhtumi- ja ohu olukorras. 3. Jääpääste võtted. 4. Jääpääste vahendite tutvustamine. 5. Tutvumine päästetöös kasutatavate sõidukitega ( päästejett või jääpääste paat). 6. Üldised veeohutus nõuded (ka suvisel ajal).