EMAKEELEPÄEV

14. märtsil on emakeelepäev. Keila Kooli õpilased tegid ainetundides emakeelepäevale pühendatud loovülesandeid. Väike valik on ka kooliperele vaatamiseks. 

Head emakeelepäeva!

Humanitaarainete õppetool