Carmel Sengbuschi uurimistöö  „Lavastuse “Mefisto” dramatiseering ja lavastamine Eesti Draamateatris“ 

Keila Kooli 12. klassi õpilase Carmel Sengbuschi uurimistöö  „Lavastuse “Mefisto” dramatiseering ja lavastamine Eesti Draamateatris“ (juhendaja Hurmi Väljamäe) pääses õpilaste teadustööde riikliku konkursi II vooru, mis toimub õpilaste teadusfestivali ajal 11. ja 12. aprillil Eesti Rahva Muuseumis Tartus. II voorus osaleb 78 uurimistööd. Kõik teises voorus osalejad esitlevad hindamiskomisjonile oma töid posterettekannetega.Postrid paigutatakse stendidele, mis asuvad ERMi silla alal. Iga õpilane kohtub kindla ajakava alusel oma stendi juures komisjoniliikmetega, kes tulevad postrit uurima ning esitavad õpilasele tema töö kohta küsimusi. 

Hoiame Carmelile pöialt! 

Humanitaarainete õppetool