Karjääripäev

12.aprillil oli Keila Kooli üheksandikel teistmoodi koolipäev. Toimus karjääriüritus elava raamatukogu formaadis. See tähendab, et raamatuteks olid erinevate erialade esindajad, keda õpilased kuulata saavad, mis  annab mõtteid oma karjäärivalikuteks. Valikud erialadele said noored ise teha. Nii olid elusate raamatute hulgas investor, advokaat, telesaate režissöör, politseinik, IT spetsialist, insener, ettevõtja, koomik, treener. Oma kogemusi jagasid Sisekaitseakadeemia kadetid, abilinnapea Maret Lepiksaar  ja Eesti koondist esindanud Gerli Israel. Rahule jäid nii noored kui esinejad.