Geene uurimas

24.märtsil osales grupp bioloogiahuvilisi õpilasi meie koolist Tartus geneetika õpitoas. Suurem osa õpilasi oli 11.klassist ja mõned ka 12.klassist, kellel esmased teadmised DNA-st koolitundidest olemas, aga ka üks 9.klassi neiu, kellel soov saada tulevikus geeniteadlaseks. Kaks gümnasisti osalesid juba teist korda sellises projektis. Õpituba toimus Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis ning läbi viisid seda Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi vahvad ja asjalikud tudengitest juhendajad. Suurem osa rühmast tegeles kriminalistika töötoas „kurjategija“ välja selgitamisega ja 5 õpilast said analüüsida oma isiklikku DNA-d, et välja selgitada ega neil juhtumisi pole mutantset geeni, mis ei laseks neil HIV-ga nakatuda. Ilmnes, et ühel inimesel grupist olidki mõlemalt vanemalt saadud geenid, mis määravad valgeliblede pinnal viiruse kinnitumiseks vajalikku retseptorvalku, muteerunud.

Õpilased arvasid nii:

Anneli, 11.e klassist: „Osalesin geneetika õppepäeval, kus sain kätt proovida erialal, mis on mind juba pikemat aega huvitanud. Mina olin HIV retseptori töötoas, kus saime ise (muidugi väikese juhendamisega) omaenda DNA peal testida, kas meil on mõne HIV tüve vastu resistentset geenimutatsiooni. Olen juba pikalt mõelnud, et soovin bioloogia alal ka pärast gümnaasiumit tegeleda. Vahepeal olen selles ebakindel olnud, aga õppepäeval unustasin kõik kahtlused. Juba kitli kandmine ning automaatpipeti käsitsemine andis tunde, et olen kõikvõimas. Olen ülimalt õnnelik, et sain õppepäeval osaleda, sest väheste bioloogia tundide ajal on keeruline omandada praktilisi oskusi, aga Bioteaduste Üliõpilaste Seltsi aktiivsed tudengid on teinud praktika saamise võimalikuks ja seda väga vahval viisil.“

Isabel, 11.a klassist: „Õppepäev oli väga silmaringi laiendav. Paljud õpilased viisid elus esimest korda läbi PCR reaktsiooni ja kasutasid geelelektroforeesi. Töötoast sai uusi teadmisi, mida varem pole bioloogia tundides käsitletud.“

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Translate »