Kohtumine kirjastajaga

Pargimaja projektipäeval oli õpetajatel põnev ja hariv kohtumine kirjastaja Katrin Reinmaaga kirjastusest Päike ja Pilv. Kuna koolirõõmu, lugemisoskuse ning heade raamatute vahele võib kõhklematult tõmmata võrdusmärgi, siis on ülioluline, et ka meie õpetajad oleksid kursis uuemate sihtgrupile suunatud raamatutega.

Kohtumisel said õpetajad muuhulgas teada kuidas sünnivad raamatud ning mida peetakse kirjastuses oluliseks. Lisaks oli võimalik tutvuda algkoolilastele mõeldud raamatutega ning põgusa ülevaate sai ka lugemist alustavatele lastele sobivast projektist “Meie Väike Raamatukogu”.