10. klassi ürituste korralduse kursuse õpilased Keila Päeva korraldusmeeskonnas

Keila Kooli 10. klassi ürituste korralduse kursuse õpilased osalesid Keila Päeva kultuuriprogrammi korralduses. Nende ülesanne oli lasteaedade ühendkoori rongkäigu ja kontserdi julgestamine ning toetamine.

Keila linna poolt suur tänu Keila kooli tublidele õpilastele ja õpetajatele.