Hoiame elu!

Meid ümbritsev elurikkus ei ole väärtus omaette. Jätkusuutlik elukeskkond tagab lõppkokkuvõttes olulisima inimõiguse – õiguse elule. Võime küll endale aru anda, et keskkonnaga on kehvasti ja midagi tuleks ette võtta. Paljude jaoks on see aga teoreetiline tõdemus, mis ei too kaasa muutusi käitumises. Praktilised teadmised seevastu aitavad soovitud muutustele kaasa – ei saa enam „mitte näha” seda, mida ta läbinisti mõistame.

11.e ja 11.h klassi keskkonnateemalisi töid saab uudistada O-tiiva seintel, Keila Rukkilille lasteaia õuealal ning kuulata veebiraadiost.

Humanitaarainete õppetool tänab koostöö eest Siilipusa hoiukodu, Anneli Siniranda, Maria Helena ja Mari-Liis Rajat, Rukkilille lasteaeda, Keila noortekeskust ning õpetaja Inga Kangurit https://www.facebook.com/p/Siilipusa-hoiukodu-100064659310535/ https://www.facebook.com/profile.php?id=1397733217113007&paipv=0&eav=AfZiCj3hQ3GEmsxcZX_BrSKSaxn0IQrsKdTj_PAbwfX2l6FbR2ZHcxUpZKNmPIBqkLg&_rdr