“Lugemisisu” programmis osalemine

Juba teist hooaega osaleb ka Keila Kool “Lugemisisu” programmis. Ka sellel aastal tegime koostööd Harju Maakonnaraamatukoguga. Lugemisisulised lapsed said programmiga liituda ja raamatuid laenutada mõlemas raamatukogus. Koolis liitus programmiga 114 õpilast, eduka lõpuni jõudis 48 õpilast. Enim peole jõudnud lapsi (14 õpilast) oli 3. g klassist (õp. Jana Siig). Vaprad olid ka  2.b ja 2.e õpilased, kus diplomi saajaid on vastavalt 8 ja 7. (õp. Anastasia Rikk ja õp. Mariia Paavel).

Tänasel lõpuüritusel, mis toimus Harju Maakonnaraamatukogus, said lapsed mõnusalt juttu vesta kirjanik Andrus Kivirähkiga ja mängida äraarvamismängu.

Loomulikult jagati ka diplomeid, tehti pilti, küsiti autogrammi ning maiustati kringliga.