Oskusainete mugavuspakett

Koostöös Keila Kooli hoolekoguga on Keila Kooli oskusainete õppetool töötanud välja põhjamaja 5.-9. klasside oskusainete tundides (käsitöö ja kodundus, tehnoloogia ning kunst) vajaminevate töömaterjalide jaoks nn. mugavuspaketi. 

Mugavuspaketi eelised: 
– Kooli poolt suuremates kogustes materjali ostmine on odavam. 
– Lapsevanem ei pea muretsema, et lapsel kõik vajalik olemas oleks (suuremate projektide puhul võib tulla erisusi). 
– Õpetajatele mugav, sest kõigil lastel on kvaliteetsed ja õiged töövahendid alati tunnis olemas. 
– Säästlikum suures plaanis, kõike pole vaja endal omada. Osade materjalidega tehakse vaid üks töö aasta jooksul ja nii saab proovida suurema hulga erinevaid vahendeid ja tehnikaid. 

Raha kogume kooliaasta alguses ja summa on 15 eurot õpilase kohta. 
Tagamaks arvepidamise korrektsust on loodud MTÜ Keila Kooli Oskusained. MTÜ nõukogu koosneb oskusainete õppetooli juhist ja kahest hoolekogu liikmest.