Õpetajate streik Keila Koolis

Eesti Haridustöötajate Liit on otsustanud korraldada mardipäeval, reedel, 10. novembril hoiatusstreigi kell 9.00-10.00.

Keila Kooli õpetajad osalevad hoiatusstreigis.

Täpsem info streigiga seotud töökorralduste kohta saadetakse lastevanematele läbi Stuudiumi. 

Palume lastevanematel kontrollida e-päevikus oma e-maili õigsust ja seda vajadusel muuta. Nii liigub asjakohane info õigeaegselt.