Liitumine Rohelise Kooli programmiga

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60 000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt.  Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit ja ka FB lehelt. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Keila Kool liitus programmiga 3.11.2023. Praegu koosneb meie töörühm 12.klassi keskkonnamooduli valinud õpilastest ning eestvedajaks on õp I.Kangur. Küll aga ootame endaga liituma  õpilasi teistestki klassidest ja ka õpetajaid, lapsevanemaid ning koolitöötajaid. Oleme väga rõõmsad, kui lööte kaasa väljapakutavates tegevustes ( nagu näiteks septembris toimunud maailmakoristuspäev) ja annate ka ise  ideid, kuidas tuua meie kooliellu keskkonnasõbralikke käitumisviise ja jagada teadmisi kestlikust eluviisist.