Piirkondlik lingvistikaolümpiaad

29. novembril 2023 toimus piirkondlik lingvistikaolümpiaad, milles osalesid meie koolist 10. klassi õpilased, keda juhendas õpetaja Gristel Mänd. Ülesannete lahendamise käigus tuli süübida keelte hääldus- ja stenograafiaerisustesse, võrrelda eesti ja inuinnaqtuni ning eesti ja purepetša keelt, kirjutada nanai keeles numbreid. 

Harjumaal saavutas tubli teise koha Mattias Mitro Lyra. 

Õnnitleme! 

Humanitaarainete õppetool