Muusikaolümpiaad

I koht piirkondlikul muusikaolümpiaadil

10.02 toimus Loo keskkoolis piirkondlik muusikaolümpiaad, mis koosneb viiest osast:
– kirjalik töö
– võõra nooditeksti ja
– rütmiharjutuse lugemine
– laulu esitamine
– omaloomingulise pala esitamine

Keila Kooli esindas 9.b klassi õpilane Gabriela Ehalill Skalkina, kes saavutas kõrge I koha. Gabrielat juhendas õpetaja Anu Matteus.

Pildil: Gabriela Ehalill Skalkina esitamas omaloomingulist pala “Mõtisklus”