Möödunud nädalal käis Keila Kooli 4.u klass Riigikogus näitusel “Tallinna Noa laev – Ukraina sõjapõgenike laste joonistused ja mänguasjad”. Näitusel olid väljas Keila Kooli 4.u klassi õpilaste pildid Ukrainasse jäänud lemmikloomadest, kelle juurde loodetakse kunagi naasta.

Haridus- ja teadusministeerium on avanud taas aasta õpetaja konkursi (https://www.hm.ee/gala).
See on üks võimalus, kuidas tänada õpetajaid ja väärtustada õpetaja elukutset.

Soovime sellel aastal ka Keila Koolis laiapindsemat kaasamist õpetaja tunnustamisse.

Hea Keila Kooli sõber, kui Sa soovid tänada, tunnustada ja esile tõsta mõnda Keila Kooli õpetajat, siis palume Sul teha seda siit: https://forms.gle/bWZxVmhzqF7rL1qR8


Küsime vaid tunnustatava õpetaja nime ning põhjendust, miks teda tunnustada. Põhjenduse põhjalikkus on oluline ja mida selge, pikem ja konkreetsem see on, seda suurem saab olema ka tunnustus.

Hõbediplom vabariiklikult muusikaolümpiaadilt

15.-16.märtsil toimus Eesti muusika Alma Materis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias XII vabariiklik muusikaolümpiaad, kus osales ka Keila Kooli 9.b klassi õpilane GABRIELA EHALILL SKALKINA. Tema tulemus oli hõbediplom.
Võrreldes mõne teise aineolümpiaadiga, koosneb muusikaolümpiaad viiest erinevast osast:
1) muusikaline omalooming (varem ettevalmistatud)
2) laulu esitus (varem ettevalmistatud)
3) võõra nooditeksti laulmine
4) võõra rütmiharjutuse esitamine
5) kirjalik töö, mis on koostatud muusika ainekava III kooliastme õpitulemuste, Eesti Kontserdi
veebilehe ja ajakirja „Aplaus“ 2023 kevad/sügis numbri põhjal.
Gabrielat juhendas õpetaja Anu Matteus.

PALJU ÕNNE!

Emakeelenädal Pargimajas on jõudnud lõpusirgele.

Nädala jooksul said Pargimaja õpilased võtta osa etluskonkursist, etteütluse kirjutamisest, kaunima ärakirja ning omaloomingu konkursist. 1.f klassi õpilased kohtusid veebi vahendusel kirjanik Kristiina Kassiga. Raamatukogus on vaatamiseks näitus aabitsatest läbi aegade.

Kui etteütluse ja etluskonkursi tulemused on tänaseks teada, siis ärakirja ning omaloomingu konkursi tulemused selguvad järgmisel nädalal.

Aitäh kõigile asjaosalistele meeleoluka nädala eest!

Pargimajas tähistati eile emakeelepäeva etluskonkursiga.  Oma luuletuste etlemisoskusega võtsid mõõtu 1.- 3. klasside õpilased. Kokku osales 29 õpilast. Žüriisse kuulusid õpetajad Ebelii Barndõk, Marge Asik, Mati Velme, raamatukoguhoidja Varje Mägi ning näitleja Veljo Reinik.

Tulemused olid järgnevad:

1. klasside arvestuses I koht Anna Brizmer (õp. Kairi Arula), II koht Lauren Tigane (õp. Pilvi Kula), III koht Rebeka Kaldre (õp. Pilvi Kula).

2. klasside arvestuses I koht Ragnar Ahtama (õp. Leelo Tamkivi), II koht Sonja Lena Hütsi (õp. Leelo Tamkivi), III koht Marta Saidlo (õp. Riina Kink) ja Marti Piir (õp. Ülvi Aavik).

3. klasside arvestuses I koht Darina Primakova (õp. Maria Veskla), II koht Kaileen Külasalu (õp. Maria Veskla), III koht Meribel Surva (õp. Anastasia Rikk).

Täname kõiki osalejaid ning nende juhendajaid.

Emakeelepäeva tähistatakse 14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval. Keila Kooli humanitaariainete õppetool tutvustab distantsõppepäevadel loodud emakeelepäeva tarbeesemete kavandeid.

Seitsmenda klassi õpilaste ülesanne lõimus informaatikaga: tarbeese tuli visandada ruumiliselt keskkonnas Tinkercard. Kaheksanda klassi õpilaste tarbeeseme kavandid valmisid koostöös oskusainete õppetooliga.

9.–12. klassi õpilased vaatasid taevasse, otsides pilvedest sõnumeid. O-tiiba on vaatamiseks välja pandud näitus taevalistest taiestest.

13. märtsil 2024 toimus Tabasalu Koolis 36. Liivide etluskonkursi Harjumaa eelvoor, kus osales 24  õpilast.

Žüriisse  kuulusid näitleja Katrin Karisma, Tabasalu Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Kadi Soop ja Tabasalu Gümnaasiumi õpilane Ralf Kannenberg.

Etluskonkursil saavutas esimese koha Keila Kooli  5.b klassi õpilane Ella Marie Mäger, kes  esindab maakonda riikliku etluskonkursi lõppvoorus Liivi Muuseumis laupäeval, 13. aprillil 2024. Õpilast juhendas õpetaja Elle Mähhar.

Õnnitleme!

Humanitaarainete õppetool

PartnerAkro osales hiljuti Acro Spring Cup võistlustel, millest said osa ka paljud Keila Kooli õpilased.

8-13 vanusklassis saavutasid üleeestilistel karika võistlustel teise koha Karola Kaljuse, Saara Neumanni ja Aurelia Säde kolmik. Nad on kohutavalt palju vaeva näinud ja selle tulemuse saamine on väga kiiduväärt.

Gümnaasiumi matemaatika olümpiaadil saavutas 10 klassi õpilane Karl Altermann 3.-4. koha.

Keila Koolist osalesid veel Johanna Viktoria Jõe, Emma Marii Randpere ja Martin Lillemets. 

Kõigi õpilaste õpetaja on Andres-Aare Tooming. 

Translate »