Seoses jätkuva COVID-19 levikuga, palume kõikidel vanematel ja külalistel, kes tulevad  koolimajja, kanda kindlasti maski. Palve kehtib nii pargi-, loode- kui põhjamajas.

Teeme ühiselt kõik selleks, et lapsed saaksid käia koolis kontaktõppes ja tunda rõõmu koosolemisest.

Hoiame ennast ja hoolime teistest!