Täna osalesid  Pargimaja õpilased Anne-Mai Peterson ja Marleen Peterson üle-eestilise ettelugemisevõistluse “Padakonna vada” maakondlikul eelvoorus.

Eelvoor toimus Harju Maakonnaraamatukogus. Kokku osales võistlusel 11 ettelugejat, kes kõik olid väga hästi ettevalmistunud ning tublid. 

Kiidame meie tüdrukuid vahvate esinemispalade ees ja täname nende juhendajaid koolis (õp. E.Barndõk, õp, I. Erendi). Suured tänud ka kodustele abilistele!

Anname teada, et haridusasutuste jt asutuste meilidele on jõudnud venekeelsed ähvarduskirjad (ähvarduskiri sisaldab endast pommiähvardust). Ka Keila Kool sai täna öösel venekeelse ähvarduskirja. Kohalikku piirkonnapolitseid on teavitatud. PPA hinnangul on tegu ähvarduskirjade lainega ning samalaadne juhtum oli nädal tagasi Lätis. PPA saadab peagi välja ka oma vastavasisulise teavituse. Uudis on üleval ka Delfi portaalis. 

Kuna info on häiriv ja liigub erinevaid kanaleid pidi, siis see on jõudnud ka õpilasteni. Palume õpetajatel rääkida õpilastele, et see on üleriigiline, politsei tegeleb sellega ning paanikaks põhjust ei ole. Meie koolipäev jätkub praegu teadaoleva info põhjal tavapäraselt.

Kui peaks tulema uut infot, siis anname sellest kohe ka teada. 

10. oktoobril toimus 5.-6.klasside koolisisene etluskonkurss. Konkursil osales 17 õpilast. Ürituse peakorraldaja oli õpetaja Liina Tamm. Žüriisse kuulusid huvijuht Sigrid Oras ja õpetajad Kadri Toom ning Agnes Kolga.

Tulemused olid järgmised: 

5. klasside arvestuses

I koht Ella Marie Mäger

II koht Anna Helene Rauk

III koht Johanna Kukk. 

Õpilasi juhendas õpetaja Elle Mähhar.

6. klasside arvestuses

I koht Tähe Lilleorg (õpetaja Liina Tamm)

II koht Roosi Reinik (õpetaja Kati Mosen) 

III koha Lisette Notton (õpetaja Liina Tamm)

Eriauhinna julge ja enesekindla esituse eest sai Rasmus Randviir (õpetaja Kati Mosen).

Humanitaarainete õppetool tänab kõiki osalejaid ja õnnitleb võitjaid.

Nüüd, mil parasjagu aega on möödas õpetajate päevast, on paras aeg tõsta esile õpetajaid.

Keila Kooli töötajate tunnustamise kord näeb ette tunnustamist kuues valdkonnas.

Humanitaar-sotsiaalõppeainete valdkonnas tõsteti esile Agnes Kolgat, Kadri Toomi, Maris Crandalli ning Marge Kannelit.

Reaal- ja loodusteaduste valdkonnas tunnustati Erki Haavasalu, Kadri Hiobit, Leelo Everstit ja Maia Bašarenkot.

Võõrkeelte valdkonnas tunnustati Piret Hunti, Anneli Vallastet ja Anni Toomi.

Klassiõpetajate valdkonnas tunnustati Kerti Klaosi.

Tugispetsialistide valdkonnas tõsteti esile Kärt Kõluvere, Marika Kuldjärve ja Tiina Tampuud.

Loov- ja oskusainete valdkonnas tunnustati Ülle Välku, Külli Kalameest, Kaia Kärnerit ja Mati Velmret. 

Tunnustamise korra väliselt tõsteti esile kõiki õppetoole ning eraldi toodi välja Priit Siigi kui suurepärast õppe- ja kasvatustöö toetavat jõudu koolis. 

Keila Linna poolt tunnustati lisaks järgmisi õpetajaid:

 • Nadežda Lisovskaja – pikaaegne erivajadustega õpilaste toetaja
 • Kaja Peetris – pikaaegne erivajadustega õpilaste toetaja
 • Helena Kukk – pikaaegne erivajadustega õpilaste toetaja
 • Marika Kuldjärv – pikaaegne erivajadustega õpilaste toetaja
 • Kairi Arula – nüüdisaegse õpikäsitlus edukas rakendaja
 • Kadri Leping – tulemuslik rahvakultuuri edendaja
 • Kadi Härma – tulemuslik rahvakultuuri edendaja
 • Anu Matteus – tulemuslik rahvakultuuri edendaja
 • Merike Kuklase – mitmekülgne õpilaste toetaja
 • Heli Israel – edukas uute õppematerjalide looja
 • Varje Mägi – lugemishuvi tõstmine koolilaste seas
 • Kadri Lindmets – mitmekülgne õppe- ja kasvatustöö toetaja
 • Leelo Tamkivi – tulihingeline tervisemeeskonna eestvedaja
 • Tiina Murdla – edukas õpilaste juhendaja oma valdkonnas

Kolmapäeval, 04.06, toimus Pargimaja raamatukogus üleriikliku 4.klasside ettelugemis-võistluse kooli eelvoor.

Selle aasta võistlus kannab nimetust “Padakonna vada”.  Võistlus pühendatud lastekirjanik Eno Rauale, kelle sünnist möödus tänavu  95 aastat. 

Kooli eelvoorus osales kokku 13 õpilast ning žürii  (Veljo Reinik, Marge Asik, Marion Nordström, Varje Mägi) valik sai järgmine: 

I koht Anell Kink (4.b klass, juhendaja õp. Irma Erendi),

II-III koht Emilia Kaseorg (4.e klass, juhendaja õp. Evelin Süvari-Hein)

II-III koht Anne-Mai Peterson (4.b klass, juhendaja õp Ebelii Barndõk)

Täname kõiki osalejaid ning nende juhendajaid! 

Täname kōiki, kes tulid täna ainetunde asendama, saite väga hästi hakkama. Paralleelselt toimus imeliste ōpetajate tunnustamine pargimaja saalis. Kaunite südant puudutavate muusikaliste numbritega üllatasid 4.B klass koor ja 2.B klassi koor ning solist Meribel. Suur tänu Gnoomi perele maitsvate kringlite eest!

Täna külastasid Keila Kooli Vikerkaare lasteaia koolieelikute rühm “Merineitsi”. Lapsed tutvusid koolimajaga, külastasid raamatukogu, direktori kabineti ja ühe klassiruumi, kus kuulasid õpetaja elukutsest. Lisaks piilusid informaatika tundi.

Kohtumise viis läbi õpetaja Anastassia Paasik.

Rahvusvahelise muusikapäeva tähistati esmaspäeval, 2. oktoobril, Keila kooli Pargimajas nelja kontserdiga. Lastele ja õpetajatele esines Ökula Huvikooli Kandlering (pildil vasakult paremale: õp. Helen Tuga – juhendaja, Mia Laura Davel, Jete Pärtel, Oskar Vaher, Kaarel Pillart, Janelle Kivistik, õp. Karin Peedo). Külalisena astus parmupilliga üles ka Marion Nordström. Esitati pärimuslikke lugusid meilt ja mujalt, mängides väikekannelt, vilepilli, jauramit, parmupilli, jembet ning rütmi- ja plaatpille.

Rahvusvahelise muusikapäeva puhul esinesid esmaspäeval, 2.oktoobril põhjamaja aatriumis enne tundide algust Keila Muusikakooli õpetajad: Margus Minn (kitarr) – ansambli juht, Tiina Hunt (flööt), Lembit Sepp (kitarr).

27.septembril toimusid Keila Koolis taas Õpilasesinduse presidendi valimised. Sellele eelneval päeval oli ka kandidaatidega debatt, kus vastati küsimustele, mis koolipere hingel kripeldasid ning arutati valimislubadusi.

Õpilasesinduse uueks presideniks valiti Laur Maide ja asepresidendi rolli astub Helena Erm.

Palju Õnne teile!

Translate »