Näidisleht

5.–9. veebruaril toimus põhjamajas traditsiooniline Enn Soosaare nädal, mida tähistati emakeeletundides. Soosaare nädala käigus valmistasid 9.–11. klassi õpilased veebipõhises graafilise disaini rakenduses Canva infograafiku, mille abil tulevikus Enn Soosaart tutvustada saaks. Humanitaarainete õppetool tänab kõiki osalejaid!

Helkurite projekti loomingulise konkursi info:

Projekti raames õpitu kinnistamiseks teevad õpilased omaloomingulise töö “Silmapaistev sõber”.

Selleks moodustage klassis 4-liikmelised tiimid.

Oluline on, et teosest tuleks välja pimedal ajal nähtavaks olemise tähtsus.

Teos peab vastama teemale ja olema pimedas nähtav (eksad värvid, valgus, helkurid).

Valminud töödest parimad palume saata: 

Karoliina.kreem@keilakool.ee või eve.hint@keilakool.ee

Füüsilised tööd võib tuua klassi W209 või S208.

Tööde esitamise tähtaeg 23.02

Tulemused kuulutame välja 11.03 

Parimatest parimad tööd saavad autasustatud.

Saviringi lapsed tervitavad draakoni aasta saabumise ja sõbrapäeva puhul! Piltidel meisterdused, kui teemaks on draakonid ja lahutamatute sõprade vaasike.

Reede õhtul toimus Pargimajas taas lugemist armastavatele lastele Öölugemine. Traditsiooniline üritus, mis on mõeldud 3.-4. klassi õpilastele toimus juba 15.ndat korda ning kandis alapealkirja “Öös on rohelust”. Pargimaja tublid õpetajad ja töötajad olid sedapuhku riietunud ürituse teemaga kohasteks raamatutegelasteks.

Õhtu esimeses pooles said lapsed kuulata külalisi, kelleks olid kooli direktor Kristine Laanisto ning Kersti Salf Harju Maakonnaraamatukogust. Peale ettelugemiste kuulamist panid lapsed end proovile raamatute alasel viktoriinis. Esikoha napsas 1- punktilise edumaaga 3.c klassi õpilane Elisabeth Rebane.  Üllatuskülaliseks osutus aga viktoriinil auhinnaks saadud raamatute autor Kertu Sillaste. Raamatute loomise teekonnast jutt kuulatud, küsimused esitatud suundusidki lapsed töötubadesse, mille ühe (Kila-kola-kunst) läbiviijaks oli Kertu Sillaste. 

Loomulikult käib alati öölugemise juurde ka öökino ning seekord oli selleks Dr. Seussi lasteraamatu alusel valminud film “Looraks” . FIlmi vaatamine magamispesadest on ju aga eraldi väärtus.

Fotod Evelin Süvari-Hein ja Varje Mägi.

I koht piirkondlikul muusikaolümpiaadil

10.02 toimus Loo keskkoolis piirkondlik muusikaolümpiaad, mis koosneb viiest osast:
– kirjalik töö
– võõra nooditeksti ja
– rütmiharjutuse lugemine
– laulu esitamine
– omaloomingulise pala esitamine

Keila Kooli esindas 9.b klassi õpilane Gabriela Ehalill Skalkina, kes saavutas kõrge I koha. Gabrielat juhendas õpetaja Anu Matteus.

Pildil: Gabriela Ehalill Skalkina esitamas omaloomingulist pala “Mõtisklus”

Keila Kooli hea koostööpartner Harju Maakonnaraamatukogu tähistas reedel, 2.veebruaril oma 105.-ndat sünnipäeva. 

1.e klass käis sel puhul raamatukogus ettelugemist kuulamas. Pärast kahe vahva loo kuulamist joonistasid lapsed raamatukogule sünnipäevaks pildid.

29. novembril 2023 toimus piirkondlik lingvistikaolümpiaad, milles osalesid meie koolist 10. klassi õpilased, keda juhendas õpetaja Gristel Mänd. Ülesannete lahendamise käigus tuli süübida keelte hääldus- ja stenograafiaerisustesse, võrrelda eesti ja inuinnaqtuni ning eesti ja purepetša keelt, kirjutada nanai keeles numbreid. 

Harjumaal saavutas tubli teise koha Mattias Mitro Lyra. 

Õnnitleme! 

Humanitaarainete õppetool

Täna on eesti kirjanduse päev ja juba neljandat korda tähistatakse seda päeva ühe vahva lasteraamatu lugemisega. Sel aastal loevad eestlased üle maailma  Kadri Hinrikuse raamatut “Taks ja Dogi” ja nii ka meie.  #loemekoos2024

On veel pimedat aega ja helkurite vajalikkus on meile kõigile teada… Või vähemalt nii me ise tahame uskuda. Kooli tulles ja ka linnas ringi liikudes on märgatavalt paljudel õpilastel helkurid puudu. Kuigi teatud tundides koolis sellest räägitakse, ei ole sellesse süvitsi mindud koos käsi-käes helkuri külge panemisega ja füüsiliste helkurite ja helkivate toodete võrdlemisega. 

Helkurite projekti raames viiakse põhjamajas 5.-12. klasside klassijuhataja tunnis läbi selle teemaline tund, kus arutatakse helkurite tähtsuse üle. Tunnis vaadatakse ning võrreldakse pilte ja videosi, võrreldakse erinevaid helkureid ja helkivaid materjale. Kooli raamatukogus on ka võimalik külastada Transpordiameti poolt helkurite teemalist väljapanekut ning tutvuda erinevate ennast nähtavaks tegevate esemetega. 

Helkurite projekti toetavad ka sponsorid, kes lastele jagamiseks on toonud helkureid ja Transpordiameti poolt toodud demonstreerimiseks palju erinevaid tooteid nagu helkurvestid, käepaelad, helkurtraksid, rataste kodarate külge kinnitatavad elemendid jms.

Ole nähtav, kanna helkurit!

Keila Koolis streigib 75% õpetajatest, nende õpetajate tunde streigi ajal, 22.-26. jaanuarini ei toimu.

Õpetajate, kes ei streigi, tunnid toimuvad distantsilt juhendatud õppe vormis. Streigi aegne, 22.-26. jaanuari tunni plaan mittestreikivate õpetajatega on kooli kodulehel tunniplaani all (vajutades ülal paremal nurgas sakil REGULAR TIMETABLE, tuleb valida tunniplaaniks „Pargimaja STREIK 22.01-26.01“.

Translate »